Stigende eltariffer i 2024

Energinets omkostninger til at drive og udbygge det danske eltransmissionsnet og til at sikre danskerne strøm i stikkontakten stiger. Derfor bliver det lidt dyrere at være elforbru-ger i 2024. Dette medfører, at elforbrugstariffen hæves med 1,3 øre/kWh.

I 2023 fik Energinet tilført ekstraordinære midler til at holde tarifferne på et stabilt niveau. Flere forhold påvirker dog nu tarifferne:

  • Den generelle prisudvikling i samfundet smitter af på Energinets omkostninger
  • Opgaven med at balancere elsystemet bliver fortsat mere kompleks
  • Energinet er midt i en omlægning af de samlede eltariffer.

Tilsammen betyder ændringerne, at de endelige forbrugstariffer i 2024 udgør 12,5 øre/kWh på den variable tarif samt en abonnementsbetaling på 180 kr. om året, som er ens for alle. 

Det forventes, at den reducerede tarif for meget store elforbrugere vil understøtte den grønne omstilling og effektiviteten af et dansk elsystem baseret på vedvarende energi.

Eksempler på forskellige forbrugertypers tarifbetaling. Alle beløb er eksklusive moms.

Den 12. september 2023 kl. 14.30-15.15 holder Energinet et kort online informationsmøde om 2024-tarifferne. Tilmelding til informationsmødet sker på Energinets hjemmeside.

Energi