Stigende energipriser skaber bekymring hos gartnerier

Dansk Gartneri har for nylig skrevet til regeringen angående de voldsomt stigende priser på el og gas, som presser dele af branchen særligt hårdt.

Gennem hele 2021 er priserne på energi kun gået én vej – opad – og det er specielt priserne på gas, der er mangedoblet og nu er nået op på et niveau, som ikke er set før. Gennemsnitligt udgør energiomkostningerne godt 10 procent af de samlede omkostninger i et væksthusgartneri, men dette varierer naturligvis fra gartneri til gartneri. Da gartnerierhvervet er et meget energiintensivt og konkurrenceudsat erhverv, har de stigende priser meget store konsekvenser for en stor del af Dansk Gartneris medlemmer.

De stigende energipriser har ført til en øget efterspørgsel efter billigere alternativer, herunder kul, der er væsentligt mindre klimavenligt. Det er meget uheldigt, at prisstigningerne sætter den grønne omstilling tilbage. Som en yderligere konsekvens af de voldsomme prisstigninger ikke kun på gas, men også på el, er der ligeledes opstået usikkerhed om investeringskalkulationerne for de mange energieffektiviseringstiltag, der lige nu sker i branchen, blandt andet med afsæt i Erhvervspuljen. Der er tale om investeringer, som særligt er blevet iværksat med fokus på den grønne omstilling, blandt andet i form af energieffektiviseringer af produktionsprocesser og ved hjælp af tiltag, der har til formål at omstille til mere klimavenlige energiforsyningskilder.

Formand for Dansk Gartneri Mikael Petersen har derfor skrevet til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn samt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og appelleret til, at der fra dansk side iværksættes tiltag, der søger at afbøde konsekvenserne af de voldsomme prisstigninger på energi for det danske gartnerierhverv.

Energi
Klima