Storbritannien fastholder krav til plantesundhed

Den 21. april 2020 indførte Storbritannien en række importkrav til værtsplanter for fire skadegørere, herunder Xylella Fastidiosa. EU-Kommissionen vurderer, at kravene er for vidtgående. Det viser sig dog, at Storbritannien fastholder sine krav til de fire skadegørere.

EU-Kommissionen mener, at de specifikke krav er i strid med de fælles regler på området, som Storbritannien har forpligtet sig til at følge året ud, indtil en aftale om Brexit er på plads.

EU har derfor krævet, at kravene blev annulleret senest den 20. juni 2020, men dette er ikke sket.

Læs mere i Landbrugsstyrelsens nyhed om de krav, som Storbritannien stiller til visse plantearter, som kan være vært for blandt andet Xylella Fastidiosa.

Storbritannien har indført importforbud for følgende plantearter: Kaffe (Coffea), myrtemæl-keurt (Polygala myrtifolia), oliven (Olea europaea) og mandel (Prunus dulcis). Dog kan planter af oliven og mandel importeres under særlige forudsætninger, der inkluderer nye krav til inspektion af værtsplanter i en radius af 200 meter samt test af planter.

Endvidere skal Lavendel (Lavandula sp.), nerium (Nerium oleander) og rosmarin (Rosma-rinus officinalis) overholde en række nye krav, der inkluderer inspektion af værtsplanter i en radius af 200 meter samt test af planter, for at kunne indføres.

Vi opfordrer til, at man kontakter Landbrugsstyrelsen, hvis man er omfattet af reglerne og skal eksportere til Storbritannien nu og efter den 1. januar 2021

Abonner gerne på Landbrugsstyrelsens nyheder om eksport og plantesundhed

Foto: John Hartman, University of Kentucky, Bugwood.org, “Bacterial leaf scorch: Xylella fastidiosa

Plantesundhed
EU