Stort fald i el- og gaspriser

Der ses et markant fald i både el- og gaspriser fra 2022 til 2023.

Elprisen har siden januar 2023 ligget forholdsvist stabilt sammenlignet med sidste år, hvor årsgennemsnittet lå på 1.596 kr. pr. MWh. 2023 har indtil videre haft et årsgennemsnit på 681 kr. pr. MWh1, hvilket svarer til et fald på 57 procent i forhold til året før.

Gennemsnitsprisen for maj er ligeledes faldet fra 2022 til 2023 med 58 procent. Gennemsnittet for maj 2022 lå på 1.244 kr. pr. MWh, og for maj 2023 ligger det på 525 kr. pr. MWh2.

Figuren nedenfor viser udviklingen i elprisen i kr. pr. MWh fra januar 2021 til maj 2023. De stiplede linjer viser årsgennemsnittet for de tre år. DKK1 er elprisen vest for Storebælt, og DKK2 er elprisen øst for Storebælt.

Naturgasprisen er ligesom elprisen indtil videre faldet i 2023, når man sammenligner med året før. Årsgennemsnittet for gasprisen steg fra 2020 til 2022 med 92 procent, men er begyndt at falde igen. Der har været et fald på 65 procent i årsgennemsnittet fra 2022 til 2023 fra 990 kr. pr. MWh til 347 kr. pr. MWh3. Ved sammenligning af månedsgennemsnittet fra maj 2022 med maj 2023 er der et fald på 66 procent fra 703 kr. pr. MWh til 241 kr. pr. MWh4.

Figuren nedenfor viser udviklingen i den hollandske TTF naturgaspris i kr. pr. MWh fra januar 2020 til maj 2023. De stiplede linjer viser årsgennemsnittet for de fire år.

Faldet i både el- og gaspriserne har gjort, at priserne er kommet tæt på prisniveauet fra 2021, og at vi derved formentligt er ved at være kommet gennem de meget høje energipriser, som 2022 bød på.

Udviklingen skyldes især høje lagerniveauer af gas, fald i europæisk energiforbrug og afdæmpet asiatisk efterspørgsel efter LNG-gas. Der er dog fortsat bekymring at spore i forhold til lagerniveauerne til vinter. For energiintensive virksomheder såsom væksthusproduktion er den seneste tids udvikling i markedet positivt. Det giver øget stabilitet og tryghed i økonomien.

1 Udregnet ud fra elpriser til og med den 30. maj 2023
2
Udregnet ud fra elpriser i perioden fra den 1. maj 2023 til den 30. maj 2023
3
Udregnet ud fra gaspriser til og med den 30. maj 2023
4 Udregnet ud fra gaspriser i perioden fra den 1. maj 2023 til den 30. maj 2023

Energi