Temadag om vandrensning trak huse

Den 18. december 2018 var GartneriRådgivningen vært for en temadag om vandrensning for skadegørere og pesticider. Emnet, som er højaktuelt, mødte stor interesse fra en bred kant.

GartneriRådgivningens temaeftermiddag om vandrensning fik den 18. december 2018 op mod 75 gartnere og andre med interesse for væksthusproduktion til at droppe juleforberedelserne for en stund og blive opdateret om såvel udfordringer som løsninger.

Desuden stillede en række af erhvervets leverandører af vandrensende teknologi op med informationsstande, hvor deltagerne kunne blive klogere på de enkelte renseteknologier.

Behovet for at rense det recirkulerende vand kan bunde i vidt forskellige udfordringer, der strækker sig fra gartneriets behov for sunde og velnærede planter til samfundsmæssige krav om spildevand uden rester af pesticider.

Rensning af vandingsvand for pesticider er kommet på dagsordenen, både i Danmark og i høj grad i Holland, hvor gartnerierne bliver mødt med lovkrav om at rense vand til 95 pct. for langt de fleste af de pesticider, som kan optræde i det recirkulerende vand, inden gartnerierne skal af med det som spildevand.

Mulighederne fordeler sig overordnet på to metoder, nemlig udnyttelse af en avanceret oxidering af pesticiderne ved hjælp af såkaldte ”smadremolekyler” og en filtrering gennem aktivt kul.

Krav om rensning af vandet for pesticider er en stor økonomisk udfordring for mindre gartnerier med et lille behov for vandrensning. Derfor har Gartnernes Fjernvarme Fyn søsat et projekt med henblik på at udvikle en fælles, mobil løsning.

På mødet præsenterede Bo Lillegaard Johansen prototypen, der består af et aktivt kulfilter, der kan flyttes rundt mellem gartnerierne på en trailer.

Dansk Gartneri følger projektet og har fortsat dialog med myndighederne (Miljøstyrelsen og Odense Kommune) om de muligheder, der ligger i at kunne rense for pesticider, der har godkendelse kun til indendørs brug.

Foto og tekst: Lotte Bjarke

Pesticider
Miljø
Miljøteknologi