Foto: Colourbox

Tidsfrister for ansøgning om hjælpepakker

Et enigt Folketing har vedtaget en række hjælpepakker for at holde hånden under de danske virksomheder og lønmodtagere. Hjælpepakkerne er nu under gradvis afvikling, og i den forbindelse er der en række tidsfrister, som man skal være opmærksom på.

Nedenfor giver Dansk Gartneri et overblik over de ansøgningsfrister, som gælder for de tre hjælpepakker, der vurderes at være særligt relevante for de danske gartnerier. Vær opmærksom på, at oversigten ikke er udtømmende, og at tidsfristerne kan blive ændret.

Kompensation for selvstændige
Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 ansatte og mindst 30 procent nedgang i omsætningen. Perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli: Frist den 31. august 2020. Perioden fra den 9. juli til og med den 8. august: Frist den 30. september 2020.

Kompensation for faste udgifter
Virksomheder med en nedgang i omsætningen på mindst 35 procent kan få en kompensation, som varierer med nedgangen i omsætningen. Perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli. Frist den 31. august 2020.

Statsgaranti for lån i pengeinstitutter
Vækstfonden kan stille 70 procent garanti for nye lån og driftskreditter til virksomheder med en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent. Garantien skal søges af pengeinstituttet og er ikke gratis. Frist den 30. september 2020 (forventes dog forlænget til udgangen af 2020).

For så vidt angår udskydelsen af betalings- og indberetningsfrister for moms, A- og B-skat samt arbejdsmarkedsbidrag henvises til Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.virksomhedsguiden.dk.

Yderligere oplysninger om hjælpepakker, ansøgningsskema med vejledning m.v. kan også findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.virksomhedsguiden.dk.

Corona
Støtteordning