Uændret energiforbrug i første halvår af 2018

Det faktiske energiforbrug var stort set uændret i det første halvår af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 1,3 pct.

Det faktiske energiforbrug i første halvår af 2018 steg marginalt med 0,1 pct. i forhold til første halvår af 2017. Forbruget af naturgas, olie og vedvarende energi faldt med henholdsvis 2,5 pct., 1 pct. og 0,7 pct. i første halvår af 2018 sammenlignet med første halvår af 2017, mens forbruget af kul steg med 2,4 pct. Udviklingen i forbruget af vedvarende energi skyldes en kombination af en lavere vindkraftproduktion, en lille stigning i de centrale værkers forbrug af biomasse og en stigning i elproduktion fra solceller.

Danmark havde en nettoimport af el i første halvår af 2018 på 7058 TJ, svarende til 11,3 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i første halvår af 2018 med 1,3 pct. i forhold til samme periode året før.

Kilde: Energistyrelsen.

Energi