Udfasning af hjælpepakker

Folketingets partier har indgået aftale om at afvikle kompensationsordningerne først. Låne- og garantiordningerne får til gengæld større vægt end i dag og fradraget for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 procent.

Folketingets partier har indgået aftale om at afvikle kompensationsordningerne som anbefalet af et ekspertudvalg under regeringen. Ekspertgruppen peger blandt andet på, at kompensationsordningerne kan hæmme genopbygningen af dansk økonomi.

Afviklingen af kompensationsordningerne giver et større økonomisk råderum til andre initiativer. Låne- og garantiordningerne vil derfor blive forbedret samtidig med lempeligere betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Fradraget for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 procent i 2020-2021.

Kompensationsordningerne
Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører ved dens udløb den 8. juli. Der etableres en ny kompensationsordning for virksomheder, der er direkte omfattet af COVID-19-relaterede restriktioner, for eksempel forbud mod at holde åbent.

Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere m.v. udfases, ved at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august.

Garantiordningerne
I forbindelse med udfasningen af kompensationsordninger m.v. forventes anvendelsen af garantiordningerne med statsgaranti at stige. Partierne bag aftalen vil derfor forlænge fristen for ansøgninger til de eksisterende garantiordninger til udgangen af 2020.

Med henblik på at understøtte de danske virksomheder i udfasningen af kompensationsordningerne vil garantiprocenten i garantiordningerne blive forhøjet til 80 procent. Vækstfonden kan derefter stille garanti for 80 procent af et banklån.

Lempeligere betalingsfrister for A-skat, am-bidrag og moms
De udskudte betalinger ville være faldet relativt hurtigt efter genåbningerne og kunne derfor have belastet virksomhederne i en fase, hvor de er ved at genetablere deres forretningsgrundlag.

Den 9. juni vedtog et enigt Folketing derfor en lov, der muliggør en lempeligere tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Forhøjet fradrag for forskning og udvikling
For at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv forhøjes fradraget midlertidigt fra 100 procent til 130 procent i perioden 2020-2021.

Eksportpakke
I 2020 afsættes 500 mio. kr. ekstra til en eksportpakke. Midlerne prioriteres blandt andet til genstartteams, der bygger videre på nedsatte vækstteams og blandt andet skal fokusere på grøn teknologi, herunder energi- og miljøteknologi. Regeringen udarbejder oplæg til den endelige udmøntning.

Corona
Støtteordning