Udmelding fra GASA GROUP endegyldig

Trods seks måneders forhandlinger er der ikke fundet en løsning, og GASA GROUPs udmeldelse af også Dansk Gartneri er derfor nu definitiv.

Siden GASA GROUPs udmeldelse af Flora Dania-sektoren og Dansk Gartneri med virkning fra den 31. december 2020, har Dansk Gartneri været i dialog med GASA GROUP om et medlemskab direkte i Dansk Gartneri. Det har været branchens ønske, at GASA GROUP som det største salgsselskab i den danske potteplantebranche også fremadrettet var med til som minimum at bakke op om det erhvervspolitiske arbejde.

Efter ikke at være kommet nærmere en løsning igennem seks måneders forhandlinger er GASA GROUPs udmeldelse af også Dansk Gartneri nu definitiv. Bestyrelsen i Dansk Gartneri, hvor Flora Dania-sektoren er repræsenteret med fire medlemmer, finder det beklageligt, at GASA GROUP ikke længere er medlem af Dansk Gartneri og dermed er med til at bidrage til og give en samlet opbakning til gartneribranchen i Danmark. 

Bestyrelsen i Flora Dania har afholdt møder med de øvrige salgsselskaber i Flora Dania, der alle har givet håndslag på, at man bakker op om medlemskabet af Flora Dania og Dansk Gartneri, og at man fortsat bakker op om blandt andet miljøprojektet, hvor der netop er blevet ansat en miljøkonsulent til at assistere branchen.