Venstre: Fynsværket skal være kulfrit i 2025

Lars Christian Lilleholt tilslutter sig Odense Kommunes ønske om et kulfrit Fynsværk i 2025.

Her i valgkampens slutspurt melder Venstre ud, at man vil arbejde for at gøre Fynsværket kulfrit i 2025. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt vil således følge op på borgmester Peter Rahbæk Juels ønske om et kulfrit Fynsværk i 2025 ved efter valget at indkalde alle partierne bag det brede energiforlig til forhandling om at gøre Fynsværket og Nordjyllandsværket kulfrie i 2015. Ifølge ministeren er planen, at Fynsværket herefter udelukkende skal være varmeværk, da Energistyrelsen har analyseret sig frem til, at behovet for at producere el med kulkraft ikke længere vil være der. "Kul er super forurenende, og vi har indgået en international aftale om at udfase dem til 2030. Det er vi i Venstre nu klar til at rykke frem til 2025," tilføjer ministeren.

Finansieringen af omlægningen af værkerne tænkes blandt andet at ske ved hjælp af afsatte, men ubrugte midler i energiaftalen fra 2018 eller alternativt via en pulje, hvor der fra 2026 er afsat 500 mio. kr. om året til vedvarende energi. Odenses borgere og gartnerierne i og omkring Odense, der sammen aftager varme fra kulblokken, vil være omfattet af en sådan finansiering, der vil bidrage til, at kullet udfases, og være til gavn for klima og miljø.

Energi
Miljø