Foto: Colourbox

Vil du være en del af holdet?

Der er for tiden tre ledige stillinger i Dansk Gartneri, som ønskes besat hurtigst muligt.

Dansk Gartneri søger p.t. tre nye medarbejdere, som vil være med til at sikre det danske gartnerierhverv de bedst mulige erhvervsvilkår:

  • En seniorkonsulent med interesse for og viden om erhvervspolitik, herunder især klima- og energipolitik, som kan formidle sine budskaber i både ord og tal, arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et stærkt hold.
  • En seniorkonsulent, som brænder for frugt og grønt, blomster og planter, og som har interesse for og viden om blandt andet miljø, bæredygtighed og emballage, plantebeskyttelse og plantesundhed samt fødevarer og fødevaresikkerhed.
  • En projektleder inden for mad, bæredygtighed og sundhed, som kan drive og udvikle projekter, der skal bidrage til at øge afsætningen af dansk frugt og grønt, og som kan bruge sin viden om sund og klimavenlig mad i interessevaretagelse over for styrelser, dagligvarehandel, NGO’er m.fl.

Dansk Gartneri er et sekretariat med 10 medarbejdere, som alle arbejder engageret for at sikre de bedste vilkår for vores medlemmer. Vi arbejder til daglig på Axelborg i København, men er ofte ude blandt vores medlemmer og interessenter. Vi lægger vægt på et bredt samarbejde og en troværdig tilgang til branchens udfordringer, når disse drøftes og søges løst i en konstruktiv dialog med myndigheder og politikere.

Alle stillinger er med tiltrædelse hurtigst muligt.