Webinar om e-Dokumentation og operatørkompetencer

Landbrugsstyrelsen inviterer til webinar om brug af e-Dokumentation til at godtgøre virksomhedens operatørkompetencer den 18. eller 19. januar 2021.

Webinaret henvender sig til de virksomheder, som har brug for at udstede og forsyne planter med plantepas, og som endnu ikke har indsendt dokumentation for deres operatørkompetencer.

Den 14. december 2019 trådte en ny plantesundhedsforordning i kraft i EU. Den stiller blandt andet krav om, at virksomheder, der skal godkendes til at udstede plantepas, skal godtgøre, at de har de nødvendige kompetencer.

Virksomhederne fik et ekstra år – indtil den 14. december 2020 – til at indsende dokumentation. Landbrugsstyrelsen har netop via eBoks kontaktet de virksomheder, som ikke har indsendt dokumentationen rettidigt.

Hvis du endnu ikke har fået sendt dokumentationen for dine operatørkompetencer til Landbrugsstyrelsen, har du nu mulighed for at deltage i et webinar om emnet. Her introduceres du til systemet e-Dokumentation, der er et multiple choice-system, hvor du ved at besvare spørgsmålene kommer omkring de emner, som du skal have viden om for at kunne udstede plantepas.

På webinaret vil Landbrugsstyrelsen først holde et oplæg og efterfølgende gennemgå emnerne i e-Dokumentation. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål til systemet. Det kan derfor anbefales at gennemgå systemet før webinaret. Du kan læse mere om operatørkompetencer og e-Dokumentation på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Webinar – hvor og hvornår?
Der er planlagt webinar på følgende to datoer (tilmelding er nødvendigt):

  • Den 18. januar 2021 kl. 8.00-9.00
  • Den 19. januar 2021 kl. 13.00-14.00

Det er gratis at deltage, og webinaret kommer til at foregå via Skype (link til download)

Du kan tilmelde dig et webinar ved at skrive en e-mail til planter@lbst.dk med navn, e-mailadresse, navn på virksomheden, og hvilken dato du ønsker at deltage.  

EU
Lovgivning
Plantesundhed