Hæderspriser

Vær med til at indstille kandidater til Årets Gartner og Dansk Gartneris Innovationspris.

Dansk Gartneri har indstiftet prisen Årets Gartner for at hædre en person eller virksomhed, der i kraft af handlemåde og nytænkning har virket som inspirator for andre og ydet en indsats til gavn for gartnerierhvervet, og prisen Dansk Gartneris Innovationspris for at hædre en person eller virksomhed, der i kraft af innovativ nytænkning har ydet en helt ekstraordinær indsats til gavn for gartnerierhvervet.

Om prisen Årets Gartner
Prisen har til formål at fremme aktiviteter, samarbejde og innovation til gavn for gartnerierhvervet.

Prisen kan tildeles en initiativtager til et realiseret eller beskrevet projekt eller aktivitet inden for et eller flere af følgende temaer:

  • Projekter/aktiviteter, der fremmer samarbejde og videndeling i gartneribranchen
  • Projekter/aktiviteter, der skaber innovation
  • Brancheindsats (for eksempel organisationsarbejde på branchens vegne)

Det overordnede krav til projekterne/aktiviteterne er, at de skal relatere til gartnerierhvervet.

Prisen kan tildeles enhver person, virksomhed, gruppe eller forening, hvis projekt/aktivitet opfylder et eller flere kriterier og de stillede krav.

Prisen kan uddeles en gang årligt på Dansk Gartneris generalforsamling.

Om prisen Dansk Gartneris Innovationspris
Prisen har til formål at fremme innovation og nytænkning til gavn for gartnerierhvervet, for eksempel gennem udvikling af nye produkter eller produktionsmetoder.

Prisen kan tildeles en initiativtager til et realiseret eller beskrevet projekt eller aktivitet.

Det overordnede krav til projekterne/aktiviteterne er, at de skal relatere til gartnerierhvervet og leve op til betegnelsen ”årets innovative ide”.

Prisen kan tildeles enhver person, virksomhed, organisation, vidensinstitution eller forening, hvis projekt/aktivitet opfylder kriterierne og de stillede krav. Det er ikke et krav, at prismodtageren er gartner.

Prisen kan uddeles en gang årligt på Dansk Gartneris generalforsamling, såfremt bestyrelsen for Dansk Gartneri finder, at der er en egnet kandidat og et tilstrækkeligt økonomisk råderum.

Hvem kan indstille kandidater til priserne?
Medlemmer af Dansk Gartneri kan indstille kandidater, hvis projekter/aktiviteter opfylder et eller flere kriterier og de stillede krav.

Hvem udgør dommerkomiteen?
Prismodtagerne udvælges blandt kandidaterne af bestyrelsen for Dansk Gartneri.

Hvad får prismodtagerne?
Prisen er et indrammet diplom samt 25.000 kr.

Deadline for indstilling af kandidater er den 1. januar
Begrundede forslag skal sendes skriftligt til:

Dansk Gartneri
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
danskgartneri@danskgartneri.dk