Foto: Colourbox

Kredse

Som medlem af Dansk Gartneri indgår man også automatisk i en af fire kredse alt afhængigt af geografi og ens produkt.

Som medlem af Dansk Gartneri er man automatisk medlem af en af følgende fire kredse. Tre af kredsene er inddelt efter, hvor i landet man har bopæl, mens den fjerde er en specialkreds bestående af medlemmerne af Danske Planteskoler:

Dansk Gartneri Jylland 
Bestyrelse: Morten Sloth Andersen (Formand), Mogens Lindvig, Søren Lauridsen, Lars Olsen og Henning Pedersen    

Dansk Gartneri Fyn
Bestyrelse: Jan Knudsen (Formand), Vagn Jørgensen, Mads Olsen og Poul Riber 

Dansk Gartneri Sjælland
Bestyrelse: Johnny E. Petersen (Formand), Jacob Søegaard Nielsen, Dennis Vesterager, Bjarne Nielsen, Henrik Hansen, Kurt Christiansen og Claus Christensen 

Kredsene er selvstændige juridiske og økonomiske enheder og fastsætter selv de nærmere retningslinjer for deres virke. Kontaktoplysninger til kredsenes bestyrelser kan rekvireres hos Dansk Gartneri.