Foto: Colourbox

Kredse

Medlemmer af Dansk Gartneri fra henholdsvis Jylland samt Sjælland og øerne indgår også automatisk i en af to kredse.

Medlemmer af Dansk Gartneri fra henholdsvis Jylland samt Sjælland og øerne er også automatisk medlem af en af følgende to kredse:

Dansk Gartneri Jylland 
Bestyrelse: Morten Sloth Andersen (formand), Mogens Lindvig, Søren Lauridsen, Lars Olsen, Henning Pedersen, Preben Rousing og Jan Schmidt

Dansk Gartneri Sjælland
Bestyrelse: Jacob Søegaard Nielsen (formand), Dennis Vesterager, Claus Christensen og Henrik Hansen 

Kredsene er selvstændige juridiske og økonomiske enheder og fastsætter selv de nærmere retningslinjer for deres virke. Kontaktoplysninger til kredsenes bestyrelser kan rekvireres hos Dansk Gartneri.