Medlemskab

Dansk Gartneris medlemmer er gartnere og frugtavlere, der fremstiller prydplanter, væksthus- og frilandsgrøntsager, frugt og bær, planteskoleprodukter samt snitblomster og -grønt.

Dansk Gartneri er som erhvervsgartnernes interesseorganisation til for sine knap 500 medlemmer. Organisationen fungerer som forum for konstruktiv dialog mellem medlemmerne og de politiske beslutningstagere. Dansk Gartneri vægter resultater og synlighed højt for derigennem at fremme gartnerierhvervets vilkår.

Dansk Gartneris mål:

  • At være erhvervsgartnernes foretrukne samarbejdspartner på det erhvervspolitiske område
  • At sikre let og hurtig adgang til relevante informationer og netværk vedrørende gartnerierhvervet
  • At sikre politisk fokus på branchens behov for fremadrettede erhvervspolitiske tiltag

 

Grundkontingent pr. 1. januar 2023

A-medlemmer
Enhver producent af gartneriprodukter, for eksempel blomster, grøntsager, frugt, blomsterløg, planteskoleplanter osv.
Kontingent: 6.234 kr. pr. år

B-medlemmer
Andre med tilknytning til erhvervet, for eksempel salgsselskaber
Kontingent: 3.366 kr. pr. år

C-medlemmer (stk. 1)
Ekstraordinære medlemmer uden stemmeret og valgbarhed, for eksempel udenlandske interessenter, boghandlere, pensionister og studerende
Kontingent: 3.366 kr. pr. år

C-medlemmer (stk. 2)
Udenlandske producenter af gartneriprodukter bortset fra producenter af planteskoleplanter
Kontingent: 1.799 kr. pr. år

 

Erhvervskontingent pr. 1. januar 2023

Salgsorganisationer (blomster og planter)
Beregningsgrundlag: køb hos danske producenter samt potter, snit og planteskoleplanter
Promillesats: 0,343 promille af omsætningen

Salgsorganisationer (frugt og grønt)
Beregningsgrundlag: omsætning af danske produkter af frugt, bær og grøntsager (bruttopriser)
Promillesats: 0,548 promille af omsætningen

Producenter (blomster og planter) 
Beregningsgrundlag: nettoomsætning indberettet til produktionsafgiftsfonden (bruttoomsætning minus plante­køb)
Promillesats: 2,142 promille af omsætningen

Producenter (frugt og grønt på friland) 
Kontingentsats: 103 kr. pr. ha
Kollektivt klubmedlemskab: 87 kr. pr. ha

Producenter (frugt og grønt i væksthus) 
Beregningsgrundlag: bruttoomsætning indberettet til produktionsafgiftsfonden
Promillesats: 1,875 promille af omsætningen uden om salgsorganisation – 1,329 promille af omsætningen via salgsorganisation

Producenter (planteskoler)
Beregningsgrundlag: bruttoomsætning indberettet til produktionsafgiftsfonden
Promillesats: 1,298 promille af omsætningen