Medlemskab

Dansk Gartneris medlemmer er gartnere og frugtavlere, der fremstiller prydplanter, væksthus- og frilandsgrøntsager, frugt og bær, planteskoleprodukter samt snitblomster og grønt.

Dansk Gartneri er som erhvervsgartnernes interesseorganisation til for sine knap 500 medlemmer. Organisationen fungerer som forum for konstruktiv dialog mellem medlemmerne og de politiske beslutningstagere. Dansk Gartneri vægter resultater og synlighed højt for derigennem at fremme gartnerierhvervets vilkår.

Dansk Gartneris mål:

  • At være erhvervsgartnernes foretrukne samarbejdspartner på det erhvervspolitiske område
  • At sikre let og hurtig adgang til relevante informationer og netværk vedrørende gartnerierhvervet
  • At sikre politisk fokus på branchens behov for fremadrettede erhvervspolitiske tiltag

Grundkontingent pr. 1. januar 2018

Stk. 1-medlemmer
Enhver producent af gartneriprodukter, for eksempel blomster, grøntsager, frugt, blomsterløg, planteskoleplanter osv.
Kontingent: 5.410 kr. pr. år

Stk. 2-medlemmer
Andre med tilknytning til erhvervet, for eksempel salgsselskaber
Kontingent: 2.920 kr. pr. år

Stk. 3-medlemmer
Ekstraordinære medlemmer uden stemmeret og valgbarhed, for eksempel udenlandske interessenter, boghandlere, pensionister og studerende
Kontingent: 2.920 kr. pr. år

Stk. 4-medlemmer
Udenlandske producenter af gartneriprodukter bortset fra producenter af planteskoleplanter
Kontingent: 1.970 kr. pr. år

 

Erhvervskontingent pr. 1. januar 2018

Salgsorganisationer (blomster og planter)
Beregningsgrundlag: Køb hos danske producenter samt potter, snit og planteskoleplanter
Promillesats: 0,343 promille af omsætningen

Salgsorganisationer (frugt og grønt)
Beregningsgrundlag: Omsætning af danske produkter af frugt, bær og grøntsager (bruttopriser)
Promillesats: 0,548 promille af omsætningen

Producenter (blomster og planter) 
Beregningsgrundlag: nettoomsætning indberettet til produktionsafgiftsfonden (bruttoomsætning minus plante­køb)
Promillesats: 2,142 promille af omsætningen

Producenter (frugt og grønt) 
Beregningsgrundlag: bruttoomsætning indberettet til produktionsafgiftsfonden

Promillesats: 1,329 promille af omsætningen via salgsorganisation

Producenter (frugt og grønt samt planteskoler) 
Beregningsgrundlag: bruttoomsætning indberettet til produktionsafgiftsfonden

Promillesats: 1,875 promille af omsætningen uden om salgsorganisation