Politik

Dansk Gartneri er en interesseorganisation, der på vegne af danske gartnere og branchens afsætningsorganisationer arbejder for at skaffe de bedst mulige erhvervsvilkår.

Dansk Gartneris vigtigste mærkesager er følgende:

  • Energi- og klimapolitik (afgifter, CO2-målsætninger, tilskudsordninger m.v.)
  • Erhvervsfremmeordninger (innovationsloven, landdistriktspolitik m.v.)
  • Plantebeskyttelsesmidler (restindhold i spiselige produkter, fremskaffelse af nye midler, biologiske midler m.v.)
  • Skat/afgifter (afskrivningsregler, grønne afgifter, tilbageføring m.v.)
  • Markedsordningen for frugt og grønt (EU-støtte, handelsnormer m.v.)

Dansk Gartneri arbejder erhvervspolitisk sammen med Landbrug & Fødevarer. Det giver muligheder for en arbejdsdeling, hvor Dansk Gartneris medarbejdere fokuserer på mærkesager for gartnerisektoren, mens en række øvrige erhvervspolitiske spørgsmål overlades til Landbrug & Fødevarer. 

Derudover arbejder Dansk Gartneri efter en kommunikationsstrategi, som er blevet godkendt af bestyrelsen, og som tager sigte på at skabe og fastholde en tydelig presseprofil, der understøtter det erhvervspolitiske arbejde. Som led i det erhvervspolitiske arbejde gennemføres desuden årligt et antal gartneribesøg for ministre, folketingsmedlemmer og ledende embedsmænd.