Sektorer

I samarbejde med Dansk Gartneri varetager sektorerne medlemmernes mere specifikke erhvervspolitiske interesser.

Medlemmer af Dansk Gartneri dyrker interessefællesskaber gennem organisationens sektorer, som dækker kulturhovedgrupperne prydplanter, væksthusgrøntsager, frugt og grønt samt planteskoleprodukter:

Flora Dania 
Formand: Gartneriejer Thomas Offer Madsen (offer@offermadsen.dk) 

Væksthusgrøntsagssektoren
Formand: Gartneriejer Kurt Christiansen (sandet12@christiansen.mail.dk)  

Frugt- og Grøntudvalget
Formand: Gartneriejer Søren Flink Madsen (sfm@ydinggroent.dk)

Danske Planteskoler
Formand: Planteskoleejer Henning Roed (roeds@roedsplanteskole.dk

Medicinsk Cannabis Industri
Formand: P.t. vakant

I sektorerne arbejdes der blandt andet for at styrke produktions- og afsætningsvilkårene inden for det pågældende område, samtidig med at medlemsgruppernes mere specifikke erhvervspolitiske interesser varetages i samarbejde med Dansk Gartneri.

Sektorerne er selvstændige juridiske og økonomiske enheder og fastsætter selv de nærmere retningslinjer for deres virke. Ønskes nærmere kontaktoplysninger kan disse rekvireres hos Dansk Gartneri.