Sektorer

I samarbejde med Dansk Gartneri varetager sektorerne medlemmernes mere specifikke erhvervspolitiske interesser.

Medlemmer af Dansk Gartneri dyrker interessefællesskaber gennem organisationens sektorer, som dækker kulturhovedgrupperne prydplanter, væksthusgrøntsager, frugt og grønt samt planteskoleprodukter:

Flora Dania 
Formand: Administrerende direktør, GASA Group Niels Søren Rasmussen (nsr@gasagroup.com) 

Væksthusgrøntsagssektoren
Formand: Gartneriejer Kurt Christiansen (sandet12@christiansen.mail.dk)  

Frugt- og Grøntudvalget
Formand: Gartneriejer Søren Flink (sfm@ydinggroent.dk)

Danske Planteskoler
Formand: Planteskoleejer Henning Roed (roeds@roedsplanteskole.dk) 

I sektorerne arbejdes der blandt andet for at styrke produktions- og afsætningsvilkårene inden for det pågældende område, samtidig med at medlemsgruppernes mere specifikke erhvervspolitiske interesser varetages i samarbejde med Dansk Gartneri.

Sektorerne er selvstændige juridiske og økonomiske enheder og fastsætter selv de nærmere retningslinjer for deres virke. Ønskes nærmere kontaktoplysninger kan disse rekvireres hos Dansk Gartneri.