Foto: Colourbox

EU-Parlamentet behandler ny aftale med Norge

EU-Parlamentets handelskomité har i denne uge behandlet forhandlingsresultatet mellem Norge og EU på landbrugsområdet.

Aftalen indeholder blandt andet en stigning i den toldfrie kvote på potteplanter på 15 mio. NOK. I mødet deltog den norske EU-ambassadør Knut Hermansen.

Der var kritiske røster blandt parlamentsmedlemmerne i forhold til resultatet og den manglende vilje fra Norges side til at rulle de seneste norske toldændringer tilbage.

Særligt Bendt Bendtsen (K) var særdeles kritisk over for ambassadøren og undrede sig over, at Norge selv under forhandlingerne foretager tekniske toldændringer, der tvinger hollandske og danske produkter over i en toldtarif på 72 pct.

Handelskomiteen er således ikke tilfreds, men vurderer, at resultatet er, hvad der kunne opnås under forhandlingerne. Det forventes derfor, at handelskomiteen vil indstille aftalen til parlamentets godkendelse senere i marts måned. Godkendelsen fra parlamentet forventes at ske i april 2018.

Aftalen skal også godkendes af Stortinget i Norge. Det vides derfor endnu ikke, hvornår aftalen træder i kraft, herunder effekten at den forhøjede toldkvote.  

EU
Potteplanter
Blomster