Ny national strategi på frugt- og grøntområdet

Som et led i markedsordningen for frugt og grønt skal der med mellemrum udarbejdes en national strategi. Landbrugsstyrelsen har derfor aktuelt et forslag til en ny national strategi i høring.

Den nationale strategi skal danne baggrund for de indsatser, som salgsorganisationerne under markedsordningen skal gennemføre i deres såkaldte driftsprogrammer fra 2019 og frem. Der kan opnås 50 pct. tilskud til de investeringer, der er med i programmet.

Den nationale strategi bygger på en SWOT-analyse af erhvervet. Strategien kan derfor have interesse for alle inden for frugt- og grøntsektoren. Strategien kan aktuelt hentes på Høringsportalen.

Dansk Gartneri koordinerer høringssvaret med salgsorganisationerne.

EU
PO
Tilskudsordninger
Væksthusgrøntsagssektoren
Frilandsgartnerier
Frugt og grønt