Nye lånevilkår skal hjælpe unge i gang

Vækstfonden har nu mulighed for at finansiere en større andel, når unge etablerer sig på egen jordbrugsejendom. De bedre lånevilkår skal hjælpe generationsskiftet på vej.

Siden 2014 har Vækstfonden kunnet tilbyde etableringslån, når unge etablerer sig på egen jordbrugsejendom. Etableringslån er et særligt risikovilligt lån, som kan dække den yderste del af investeringen.  

Nu forbedres vilkårene, så det er muligt at få et etableringslån på 15 procent af den samlede købesum og i nogle sager vil etableringslånet kunne dække op til 20 procent af den samlede finansiering. Det vil kunne forbedre vikårerne for mange unge i etableringssituationen.

Vækstfonden har i alt finansieret mere end 600 landbrug og gartnerier for over 2 mia. kr.

Lovgivning
Tilskudsordninger
Støtteordning