Omlægning af væksthuse til økologi

Den nye økologiforordning træder først i kraft om mere end to år, men ændrer alligevel vilkårene for omlægning af væksthusarealer allerede fra årsskiftet.

Når den nye EU-økologforordning træder i kraft den 1. januar 2021, må arealet med økologisk produktion i afgrænsede bede i de nordiske lande ikke være blevet udvidet i forhold til det areal, som var godkendt til denne dyrkningsform før den 28. juni 2017.

I Danmark har vi en særlig adgang til straksomlægning af bundjorden. Kravet er, at arealet over bundjorden har været dyrket økologisk i afgrænsede bede i to år eller mere. I disse tilfælde vil producenten kunne ”gå i bundjorden” uden yderligere omlægningstid.

Adgangen til straksomlægning vil kunne benyttes for alle arealer frem til årsskiftet. Herefter vil det som udgangspunkt ikke længere være muligt at benytte den danske model for straksomlægning af nye konventionelt drevne arealer. Det skyldes arealbegrænsningen i den nye økologiforordning.

Den nye økologiforordning tillader kun dyrkning i afgrænsede bede i Danmark, Sverige og Finland og kun frem til den 1. januar 2031. I de øvrige 25 medlemsstater vil denne dyrkningsform ikke være tilladt.

Som et led i aftalen om den nye økologiforordning blev det besluttet, at EU-Kommissionen skal revurdere reglerne for dyrkning i afgrænsede bede inden den 1. januar 2026. Reglerne kan derfor senere blive ændret radikalt.

Vær opmærksom på, at dyrkning i potter ikke betragtes som dyrkning i afgrænsede bede, når vækstmediet medsælges til slutbrugerne.

EU
Økologi