Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019

Fondssekretariatet indkalder ansøgninger til Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden.

Bestyrelserne for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har besluttet at afholde en ekstra ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2019.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 1. maj 2019 kl. 12.00.

Ansøgningsskemaer med vejledning

kan hentes på www.produktionsafgiftsfond.dk og www.promilleafgiftsfond.dk.

På hjemmesiderne findes information om vilkår for tilskud, herunder ansøgningsskema, fondenes strategi og tildelingskriterier. Rammerne er 0,5 mio. kr. i Promilleafgiftsfonden og 1,0 mio. kr. i Produktionsafgiftsfonden.

For yderligere information kontakt Ole Bønnelycke på olbo@danskgartneri.dk eller telefon 36 16 62 00.

Fonde
Tilskudsordninger
Forskning og innovation