ERFA-møde om energiledelse blandt brancheaftalegartnerierne

Den 18. februar 2019 afholdt Dansk Gartneri ERFA-møder på Centrovice for de syv gartnerier, som er omfattet af den fælles brancheaftale om energiledelse mellem Dansk Gartneri og Energistyrelsen

Dansk Gartneri har netop afholdt en række ERFA-møder om energiforhold og energieffektiviseringer for de gartnerier, som er omfattet af den fælles brancheaftale. Møderne blev afholdt på Centrovice i samarbejde med Lillegaard Teknik. Blandt de drøftede emner var en gennemgang af de særlige undersøgelser, som er blevet gennemført i aftaleperioden, herunder vækstlys til gartnerier, teknologiske muligheder, besparelsespotentialer og priser, operationelle nøgletal i gartneribranchen og øget elektrificering af gartneriernes forbrug til energi og varme. Derudover var der en drøftelse af best practice blandt gartnerierne og videre, hvordan man får energiledelsen til at fungere i praksis fremadrettet.

På ERFA-møderne redegjorde de omfattede gartnerier hver især for deres arbejde og erfaringer med implementering af energiledelsen gennem aftaleperioden og videre, hvordan de har tænkt sig at fastholde og vedligeholde de gode erfaringer med energiledelsen fremadrettet. Blandt indlæggene skal særligt fremhæves, at gartnerierne overordnet set var positive over at have modtaget et nyt værktøj til energiledelsen, ligesom der er kommet mere fokus på energiledelse hos dem.

Energi
Miljø
PSO afgiften