Fald i PSO-tariffen for andet kvartal af 2019

PSO-tariffen for andet kvartal af 2019 er fastsat til 2,1 øre pr. kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for første kvartal og er desuden væsentligt under tariffen for andet kvartal af 2018.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 328 kr./MWh (32,8 øre/kWh) i Østdanmark og på 320 kr./MWh (32,0 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er lavere end priserne for det forudgående kvartal. De lavere forwardpriser er med til at øge udgifterne til støtteberettiget produktion, idet lave elpriser medfører højere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Omvendt er vindkraftproduktionen samt produktion fra biomasseværker typisk lavere i andet kvartal, hvilket påvirker tariffen i nedadgående retning. Samlet set falder PSO-tariffen i andet kvartal i forhold til første kvartal, hvor den var 6,2 øre/kWh. Tariffen er desuden væsentligt lavere, end den var i andet kvartal af 2018, hvor den var 14,7 øre/KWh. Dette skyldes primært en højere forwardpris, højere overdækning, yderligere udfasning af grundbeløb samt højere PSO-lempelser i 2019. Den høje forwardpris kan blandt andet forklares med stigningen i CO2-prisen.

Energi
PSO afgiften