Fald i PSO-tariffen for tredje kvartal af 2018

PSO-tariffen for tredje kvartal af 2018 er blevet fastsat til 8,6 øre/kWh. Det er væsentligt under PSO-tariffen for andet kvartal af 2018.

PSO-tariffen er blevet fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 322 kr./MWh (32,2 øre/kWh) i Østdanmark og 317 kr./MWh (31,7 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er væsentligt højere end for det forudgående kvartal. De højere forwardpriser er med til at sænke udgifterne til støtteberettiget produktion i forhold til det forudgående kvartal betragteligt, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker. Vindproduktionen samt produktionen fra biomasse- og grundbeløbsværker er typisk lavere i tredje kvartal, hvilket ligeledes påvirker tariffen i nedadgående retning. Samlet set ligger PSO-tariffen for tredje kvartal af 2018 væsentligt lavere end for det andet kvartal af 2018, hvor den var 14,7 øre/kWh.

Energi
PSO afgiften
Støtteordning