Forvirring omkring den nye forsøgsordning for dyrkning af Cannabis til medicinsk brug

Lægemiddelstyrelsen fik den 12. juli skrevet på deres hjemmeside, at den Cannabis der vil blive produceret under forsøgsordningen efterfølgende skal destrueres. Der skulle med andre ord ikke være nogen sammenhæng mellem forsøgsproduktionen og forsøgs medicin ordningen.

Dansk Gartneri fandt, at dette ikke hang sammen med den tidligere udmelding fra regeringen omkring en dyrkningsmæssig forsøgsordning. Den efterfølgende dag forsvandt informationen fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Dansk Gartneri kontaktede Lægemiddelstyrelsen, som erkendte at de havde været lidt for hurtigt ude med udmeldingen om destruktion.

Lægemiddelstyrelsen udsendte senere samme dag en ny meddelelse. I denne meddelelse skriver Lægemiddelstyrelsen bl.a:

Lovforslaget om medicinsk cannabis er i øjeblikket i høring og skal efterfølgende udmøntes i et konkret regelsæt. Samtidig besluttede regeringen i juni, at der åbnes op for dansk produktion af cannabis til medicinsk brug, der vil kunne anvendes både til eksport og til den danske forsøgsordning, såfremt kvaliteten er høj nok. Vi har været for tidligt ude. Det er for tidligt at informere om de fremtidige vilkår for dyrkning af cannabis så konkret, som det fremgik af teksten, og derfor har vi selvfølgelig fjernet denne.”

Denne meddelelse hænger meget bedre sammen med oprindelige presse meddelelse fra sundhedsministeren.

Dansk Gartneri vil nøje følge med i udarbejdelsen af de nye regler til dens forsøgsmæssige dyrkning af medicinsk cannabis.