Fugtige somre giver flere pesticidrester end tidligere!

Pesticidrestrapporten fra Fødevarestyrelsen viser en tredobling i antal prøver med pesticidrester i grøntsager inden for de sidste syv år. Stigningen er irriterende, men tilskrives primært tiltagende våde og varme somre.

Pressen har læst pesticidrestrapporten igennem og konstateret, at der nu findes flere prøver med pesticidrester end for blot syv år siden. Enhver, der begår sig i erhvervet, ved, at de mange våde og varme somre, som vi har haft inden for de seneste år, giver grobund for langt flere skadegørere end tidligere.  

Det er især svampe, som har gode levevilkår i det fugtige og varme vejr, ligesom vi kan se, at det oftest er svampemidler, som findes i prøverne. Af den nye bekæmpelsesstatistik 2016 fremgår det også ret tydeligt, at det oftere er svampemidler, som producenterne gør brug af.

Man fristes til at konkludere, at klimaforandringerne har bidt sig fast, og at dette også har betydning for antallet af pesticidrester, som vi finder i frugt og grønt. Det er naturligvis en irriterende og ærgerlig tendens, men der er ingen i branchen, som kan bryste sig med at sprøjte for sjov. Omkostninger til pesticider kan ses på bundlinjen. Vi har verdens højeste pesticidafgifter i hvert fald i Europa.

Pesticidrestresultater sammenlignes på et skævt grundlag
Hvis man kigger på tallene som gennemsnit over årerne 2011-2017, så viser der sig en tredobling i antallet af prøver med pesticidrester. Men hvad er det, som vi sammenligner?

For det første er Fødevarestyrelsens kontrol risikobaseret. Det betyder, at der kun tages prøver i frugt og grøntsager, hvor man på forhånd ved, at der kan være en øget risiko for pesticidrester. Desuden bliver der i de forskellige år taget forskellige antal prøver i afgrøderne. En sammenligning af data for de enkelte år svarer til at sammenligne æbler og pærer.

Branchen tager fund af pesticidrester alvorligt og handler på det
Pesticidrestanalyserne tager vi ret alvorligt i branchen. Hvert år tages resultaterne op til fornyet debat. Det er klart, at et af de vigtigste argumenter for at begrænse brugen af pesticider er, at vi fortsat gerne vil skabe en præference for de danske varer. Vores producenter vil meget gerne levere så mange friske frugter og grøntsager til de danske forbrugere som muligt. Det er vigtigt, at den tillid bevares i alle led!

Branchen har øget interesse for at begrænse brugen af kemiske pesticider. Vi har konkret flere større projekter i gang, som skal øge kompetencerne inden for alternativ bekæmpelse af skadegørere, ligesom vi også faciliterer temadage om alternativ bekæmpelse. Aktuelt har der været en temadag i Odense om emnet med over 100 deltagere, og en mere er på vej i Aarhus. Dette gør vi alt sammen, fordi branchen så gerne vil gøre alt for at producere de varer, som forbrugerne efterspørger. Det er dog bevægelse, der skal sættes i gang. Det tager tid, og man skal også som producent turde prøve at satse på nye tiltag.

Fødevarestyrelsen anbefaler stadig at spise frugt og grøntsager på markedet, men hvis pesticidrester skal reduceres, skal man vælge dansk eller økologisk.

Kommentarer til enkeltresultater i analysen

  • For agurker i væksthuse er der en stigning i fund af rester af især svampemidler. Det skyldes fugtige somre og manglende midler til biologisk bekæmpelse af svampe. Få fund af insekticider glæder os, da det viser, at flere bruger nyttedyr nu.
  • Gulerødder har en stigende andel prøver med pesticidrester set over flere år. Til gengæld er flere gulerødder økologiske i dag.
  • I jordbær er der fundet færre pesticidrester i 2016 end tidligere. Der er stort fokus på at begrænse indholdet af pesticider, og flere jordbær dyrkes nu i tunnel. Dyrkning i tunnel begrænser brugen af pesticider.
  • I tomater er der en stabil lav andel af prøver med pesticider over flere år.
  • I pærer er indholdet af pesticidrester faldende.
  • Koncentrationerne af enkelte pesticider fundet i danske prøver er ofte lavere end udenlandske rester. Man skal derfor spise meget mere af de enkelte produkter for at komme op i nærheden af MRL-værdierne.

Se mere her i Fødevarestyrelsens pesticidrestrapport 2016.

Pesticider
Plantesundhed
Fødevarer
Frugt og grønt
Køb Dansk kampagne
Miljø
Væksthusgrøntsagssektoren