Ny pesticidrest rapport 2016: Dansk frugt og grønt er oftere fri for pesticidrester

Fødevarestyrelsens seneste pesticidrapport med analyser i frugt og grønt fra 2016, bekræfter at indholdet af pesticider i dansk frugt og grønt fortsat er meget lavt.

I 2016 tog Fødevarestyrelsen mere end 2.500 prøver af blandt andet dansk og udenlandsk salat, tomater og agurker samt jordbær og æbler. Kun i 2 prøver eller 1,3% af alle konventionelle prøver blev den maksimale grænseværdi overskredet!

 

Antallet af multible fund (mere end 1 pesticid pr prøve) er lavere for dansk producerede varer kontra udenlandske.

 

I dansk frugt er 55% uden rester mens i udenlandske frugter kun er 28% som er uden rester. For grøntsager er 73% uden rester i danske prøver mens 45 % af udenlandske prøver er uden rester.

 

Fundene, som er nogenlunde på niveau med tidligere år, bekræfter at danske producenter udviser ansvarlighed ved anvendelsen af pesticider og at myndighederne har styr på godkendelse af pesticider og kontrollen med fødevare.

 

Rester af Prosulfocarb i æbler stammer fra høsten 2015

 

Rapporten viser også, at Fødevarestyrelsen finder rester af ukrudtsmidlet prosulfocarb i æbler. Æblerne stammer fra høsten 2015 netop i det år, hvor der var også i andre analyser blev fundet prosulfocarb. Men det er ikke et aktivstof, som anvendes i æblerne, men derimod en afsmitning fra det øvrige landbrugs anvendelse af dette ukrudtsmiddel i vinterafgrøderne.

 

Den nye pesticidstrategi 2017-2021tager højde for netop fund af prosulfocarb på afgrøder, hvor denne ikke høre hjemme. Fra august i år blev der desuden indført danske regler, der gjorde det obligatorisk for alle landmænd at bruge de særlige dyser, især når der anvendes prosulfocarb. Der imidlertid ikke fundet rester af prosulfocarb i danske afgrøder fra høsten 2016 og indtil videre heller ikke i 2017.

 

Branchen holder vejret og håber på at handlingsplanen fra 2014 samt de nye regler om afdriftreducerende dyser har løst problemet for danske æble producenter.

Fødevarestyrelsens anbefaling er som altid, at hvis man vil reducere sit indtag af pesticider, kan man vælge danske eller økologiske frugt og grøntsager.

 

Se mere her i Fødevarestyrelsens pesticidrestrapport 2016

 

Pesticider
Fødevarer
Frugt og grønt
Køb Dansk kampagne
Væksthusgrøntsagssektoren