Foto: Colourbox

Høring og dialog om brug af pesticider i BNBO (Boringsnære beskyttelseszoner)

Miljøstyrelsen har en høring i gang som har til formål at give staten hjemmel til at udpege områder med drikkevandsbeskyttelse hvor der kan sættes krav om anvendelse af pesticider

Dansk Gartneri har indgivet høringssvar som påpeger, at væksthusgartnerier bør fritages for krav om at der ikke må påfyldes og anvendes pesticider indenfor de udpegede områder (BNBO). Det giver ikke meget mening rent teknisk at flytte en væksthussprøjte ud af området, for at flytte den tilbage igen. Det er Dansk Gartneris vurdering at risiko for spild og udslip vil være langt større ved at transportere disse typer sprøjter over større afstande udenfor husene.

I forslaget gives der mulighed for en kompensations-ordning i det tilfælde at man ikke må anvende pesticider i de udpegede BNBO områder. For visse typer væksthusgartnerier giver det ikke meget mening at undlade brug af kemiske pesticider hvorved en kompensations-ordning ikke er relevant.

Dansk Gartneri har kendskab til, at der på nuværende tidspunkt er udpeget områder, hvor gartnerier ligger indenfor et BNBO område. Vi hører gerne om flere tilfælde, hvor der er gartnerier som ligger indenfor disse områder. 

Lovgivning
Pesticider
Miljø