Indtjeningen i gartnerierne i 2017

For heltidsgartnerierne set under ét blev driftsresultatet i 2017 på samme niveau som i 2016, som var det hidtil bedste resultat. Det viser en ny regnskabsstatistik fra Danmarks Statistik.

I 2017 havde gartnerierne med grøntsager igen det højeste driftsresultat, henholdsvis 1,1 og 1,0 mio. kr. på friland og i væksthus. Potteplantegartnerierne lå lidt lavere – 875.000 kr. i gennemsnit – mens det for planteskolerne samt frugt- og bærplantagerne var henholdsvis 589.000 kr. og 291.000 kr.

For potteplanter og planteskoler steg driftsresultatet med ca. 100.000 kr. sammenlignet med året før. For væksthusgrøntsager faldt resultatet med 500.000 kr., blandt andet på grund af lavere priser på produkterne. Frugt- og bærproducenternes driftsresultat faldt med omkring 50.000 kr., mens driftsresultatet for frilandsgrøntsagsgartnerierne var næsten uændret.

Værdien af produktionen var i 2017 størst i gartnerier med grøntsager, henholdsvis 14,8 og 12,2 mio. kr. for væksthusgrøntsager og frilandsgrøntsager. I potteplantegartnerierne blev bruttoudbyttet på 12,3 mio. kr. I planteskoler samt frugt- og bærplantager blev bruttoudbyttet i gennemsnit henholdsvis 6,5 og 2,5 mio. kr.

Yderligere oplysninger om de opnåede økonomiske resultater i gartnerierne i 2017 kan læses i ”Nyt fra Danmarks Statistik” nr. 371.

Publikationer