Kom til gartnerikonference på Christiansborg

Den 27. november 2017 om eftermiddagen afholder foreningen Viden Om Erhverv sammen med Dansk Gartneri en konference i Fællessalen, som sætter fokus på de danske gartneriers erhvervsvilkår

Gartnerierhvervet har en lys fremtid, men det er en særlig udfordring at være et produktionserhverv i et højomkostningsland som det danske. Det stiller krav om at tænke nyt – både til gartnerne og til politikerne på Christiansborg.

På konferencen vil energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Christian Lilleholt og skatteminister Karsten Lauritsen komme med indlæg. Aktive gartnere, forskere mv. vil komme med deres bud på konkurrencesituationen og fremtidens løsninger inden for vigtige områder som robotteknologi, sensorstyring, intelligent energiforbrug og plantebeskyttelse.

De danske planteskoler ønsker større opmærksomhed om de grønne løsninger, som erhvervet kan tilbyde samfundet. Det gælder fx.  planter til brug ved afledning af regnvand, skove til rekreation eller grundvandsbeskyttelse og tilplantning ved nybyggeri.

Næste generation af selvstændige gartnere vil blive mødt med endnu større udfordringer end dem, vi kender i dag. Konferencen vil derfor også rette blikket mod, hvordan de unge gartnere bedst bliver uddannet til at løfte de opgaver, der venter forude.

Ordstyrerne er Hans Christian Schmidt og Erling Bonnesen. Kom og lyt med - og giv politikerne dine synspunkter med på vejen. Det er gratis at deltage.

Tilmelding skal ske til Katri Frank Justesen på e-mail KFJU@danskgartneri.dk senest den 20. november 2017.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du angive navn, organisation/arbejdsgiver samt adresse ved tilmeldingen. Der er et begrænset antal pladser, og din deltagelse er først sikret, når din tilmelding er endelig bekræftet.