Kompensation til virksomheder ramt af Brexit

De virksomheder, der er blevet hårdest ramt af Brexit, kan nu søge om kompensation i Erhvervsstyrelsen.

Danske virksomheder – især små og mellemstore virksomheder – har oplevet store udfordringer ved handel med Storbritannien siden den britiske beslutning om at forlade EU.

Brexit har for mange betydet øgede administrationsomkostninger til mere papirarbejde på grund af produktcertificering, mærkning og grænsetjek.

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet en generel kompensationspulje på 172,9 mio. kr. til de virksomheder, der har haft meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit. Det sker på baggrund af en bred politisk aftale, som regeringen indgik tidligere på året.

Målet med puljen er at afbøde den forventede negative effekt af Brexit og understøtte virksomhederne i at opretholde deres markedsposition eller omstille sig til nye markeder.

Pengene kommer fra EU’s Brexit-tilpasningsreserve på 775 millioner kr. målrettet den del af erhvervet, som ikke omfatter fiskeriet.

Fordelingen af pengene blev fastlagt i en politisk aftale i januar 2022 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Læs mere om tilskudsmulighederne efter Brexit på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

EU