Nu muligt at ansøge om forsøgsdyrkning af medicinsk Cannabis

Lægemiddelstyrelsen har nu udmeldt rammerne for at ansøge om forsøgsmæssig dyrk-ning af Cannabis til medicinsk anvendelse:

Ordningen er tænkt at løbe over 4 år, hvorefter det forventes, at der skal tages stilling til om dyrkningen skal gøres permanent.

Indtil videre vil det være muligt løbende at ansøge om en tilladelse. Men hvis man ønsker, at gå i gang den. 1. januar 2018, så skal ansøgningen være modtaget i Lægemiddelstyrelsen seneste den 22. oktober.

I ordningen er der ikke lagt op at der kun skal gives et begrænset antal tilladelser. Det vil alene være kvaliteten af ansøgningerne i forhold til dyrkning, kvalitet, sikkerhed og aftagere, som er afgørende.

Der kommer ingen særskilt lovgivning til forsøgsordningen. Lægemiddelstyrelsen vil give tilladelserne under de eksisterende love og regler på området.  

Det skal bemærkes, at der er tale om store krav, som Lægemiddelstyrelsen har stillet. Det handler om standardiseret og dokumenteret krav til produktionen, krav til sikkerhed samt en række standarder, som der skal leves op til i forsøgsdyrkningen.

Til selve ansøgningen skal der vedlægges en fyldig projektbeskrivelse, der i detaljer redegør for hvordan man tænker sig, at leve op til stillede krav.

Der er derfor ingen tvivl om, at der skal investeres en del ressourcer i et længerevarende forløb for at kunne opnå en tilladelse.

Lægemiddelstyrelsens udmelding kan læses her