Præcisering af krav til plantesundhedscertifikat

Landbrugsstyrelsen oplever, at der ved bestilling af plantesundhedscertifikater ofte påføres mere tekst end nødvendigt. Der skal kun fremgå oplysninger om plantesundhed, som sikrer sporbarhed mellem den eksporterede vare og plantesundhedscertifikatet.

Et plantesundhedscertifikat må kun benyttes til den vare, som det er udstedt til. Det skal beskrive varen, så der er en entydig sammenhæng og sporbarhed mellem vare og certifikat. Det skal udelukkende indeholde de nødvendige oplysninger. De nødvendige oplysninger kan være varens botaniske navn, mængde, lotnummer, containernummer, antal kasser m.m., men også om der er tale om en frisk, frosset eller tørret vare til konsum eller opformering, hvis det er nødvendigt for at identificere varen og/eller har betydning for de plantesundhedskrav, som importlandet stiller.

Hvis der fra importlandets side stilles krav om en specifik tillægserklæring eller behandling af varen, skal det også udfyldes. I de tilfælde, hvor varen handles mellem flere lande, inden den når slutdestinationen, er det desuden muligt at påføre oplysninger, som alene er nødvendige for at opfylde slutdestinationens importkrav.

Plantesundhedscertifikatet må ikke benyttes til anprisninger af en vare som sund, vital, GMO-fri eller lignende og skal ikke indeholde oplysninger om frihed for specifikke kvalitetsskadegørere eller andet, som alene skyldes aftaler mellem de handlende parter og ikke beror på krav fra importlandet.

Af hensyn til handelsaftaler er der mulighed for at påføre en enkelt henvisning, for eksempel til et rembursnummer.

Plantesundhedscertifikatet er et internationalt dokument, som benyttes til at udveksle informationer mellem plantesundhedsmyndigheder for at sikre, at der ikke spredes alvorlige sygdomme og skadedyr mellem lande.

Når et eksporterende land udfylder et plantesundhedscertifikat på en vare, betyder det, at det eksporterende land vurderer, at varen opfylder det importerende lands importkrav til plantesundhed. Ved udstedelse af reeksportcertifikater vurderer det reeksporterende land, at varen opfylder importlandets krav på baggrund af de oplysninger, der er fulgt med det senest udstedte plantesundhedscertifikat.  Importlandet har mulighed for at importkontrollere varen, når den kommer til importlandets grænse.

Det er altid eksportørens ansvar, at en vare opfylder importlandets krav. I Danmark er det alene Landbrugsstyrelsen, som må udstede plantesundhedscertifikater. For at kunne få udstedt et plantesundhedscertifikat skal man være registreret som eksportør i Landbrugsstyrelsen, og varen skal kunne opfylde importlandets krav til plantesundhed. 

Læs mere i de internationale retningslinjer for udstedelse af plantesundhedscertifikater.

EU
Lovgivning
Plantesundhed