Stigende energipriser presser gartnerier

Gennem hele 2021 er priserne på el og gas kun gået én vej, nemlig opad, og udviklingen forventes ikke at vende foreløbig.

Energipriserne har været støt stigende over en længere periode og er efterhånden nået op på et niveau, hvis lige ikke er set før. Der er tale om spotpriser, som er blevet fordoblet i forhold til lignende perioder i årene forud. Til og med juli i år har gennemsnitsprisen for en kWh el således ligget på 44,75 øre, hvor det særligt er i månederne hen over sommeren, at prisen er steget voldsomt. Fortsætter den samme tendens, vil det være et realistisk scenarie, at den gennemsnitlige pris på el for 2021 ender på 60-65 øre pr. kWh. Til sammenligning lå gennemsnitsprisen på en kWh el for hele 2019 på 29 øre.

Den voldsomme udvikling gælder for både el og gas og skyldes en lang række forhold, der alle desværre peger i den samme retning. Den stigende efterspørgsel på globalt plan efter energi oven på COVID-19-pandemien sammenholdt med den kolde europæiske vinter i 2020- 2021, en mindre grad af nedbør i Norge og Sverige til vandkraftværkerne samt mindre vind i Danmark det seneste års tid har blandt andet bevirket, at lagrene til elproduktion er drevet ned med voldsomt stigende elpriser til følge. For gassens vedkommende gør de samme tendenser sig gældende, hvilket også skyldes en stigende global efterspørgsel.

Det må desværre forventes, at priserne på energi fortsætter med at stige i den kommende tid. Væksthusgartnerierne, som er storforbrugere af energi, bør derfor allerede nu inddrage de forventede stigende priser i deres produktionsplanlægning for den kommende kolde vinterperiode. På lidt længere sigt kommer man næppe uden om, at gartnerierne generelt skal vænne sig til et højere prisniveau på energi.

Energi
Klima