Tid for generationsskifte

Arveafgiften vil formentlig snart blive hævet, og renteniveauet er historisk lavt. Derfor kan tiden være inde til at generationsskifte virksomheden.

Mange danske virksomheder er ved at sikre virksomheden på familiens hænder. Baggrunden er, at den nye S-regering forventes at fremsætte et lovforslag om at hæve arveafgiften allerede i den kommende folketingssamling.

Den tidligere regering har over nogle år sænket arveafgiften fra 15 pct. til nu 6 pct. for målrettet at lette generationsskiftet af aktive virksomheder. Det er denne reduktion, som formentlig vil blive rullet tilbage til efteråret.

Da renteniveauet samtidig er historisk lavt, kan det lige nu være et godt tidspunkt for både køber og sælger at gennemføre et generationsskifte, som kan sikre virksomhedens videre udvikling.