Foto: Colourbox

Udvikling af resistens i skimmelsvampe

Udvikling af resistens mod svampemidler er kedelig og ikke mindst trist, hvis det ender med at livstruende sygdomme hos mennesker, der ikke kan bekæmpes. Det er en fælles opgave at få belyst problematikken.

Søndag den 11. februar har Danmarks Radio; DR fremstillet en kedelig sag omkring udviklingen af resistens mod azolerne i human anvendelse. Azoler er en stofgruppe som anvendes i vid omfang mod forskellige uønskede svampesygdomme hos mennesker, dyr, som biocid i maling og imprægnering samt som fungicid i jordbruget (landbrug og gartneri som helhed).

I jordbruget har denne stofgruppe været kendt siden 1960-erne. Azolerne har været anvendt i vid omfang siden da. I 1990-erne overtog stobilurinerne som dominerede frem til omkring 2005, hvor der opstod stigende resistens mod disse. Salget af azolerne steg igen derfra. Langt de fleste fungicider tilhører i dag de såkaldte tri-azoler.

Jordbruget har været bekymret for resistens udviklingen med azolerne de sidste 10 år med hensyn til risiko for manglende bekæmpelse af svampesygdomme i afgrøderne. Med pesticidafgiftens indførsel blev der en stigende bekymring, fordi man frygtede at afgiften ville bidrage til et smallere spektrum af pesticider. Danmark følger med i udviklingen af denne resistens.

I mange år har erhvervet fået godkendt og anvendt pesticider med respekt. Det vil sige, at forbruget af pesticider generelt er lavt i Danmark til sammenligning med så mange andre lande. Der har således været fokus på at veksle mellem virkemekanismerne for at undgå resistensudvikling i det omfang dette har kunnet lade sig gøre.

Da azolerne anvendes i vid omfang til mange formål er det klart, at presset er tilsvarende stort. Det er imidlertid kritisabelt at DR vælger at rette kritikken mod landbrugets/jordbrugets anvendelse alene. Dansk Gartneri hilser det derfor velkomment at Sundhedsministeren samt Miljø og Fødevareministeren har bedt om at få denne sag undersøgt nærmere. Hvis det viser sig, at anvendelsen skaber problemer, så må erhvervet revidere sin anvendelse af denne stofgruppe. Men på nuværende tidspunkt mangler der et klart billede af hvordan denne stofgruppe anvendes i hele vores miljø.


Pesticider
Fødevarer
Miljø