sæson kampagnen billede

Sæson

Siden 2007 har Dansk Gartneri med tilskud fra EU stået bag Sæson kampagnen, hvis formål er at øget forbruget af frugt og grønt i Danmark. Budgettet for den kommende kampagne periode (2017-2019) ligger på 18,5 mio kr, hvor EU finansierer 12.9 mio. Den resterende del af kampagnen finansieres af produktionsafgiftsfonden

 

Mindre information ud til flere, oftere
Den primære målgruppe for kampagnen er børnefamilierne, som i en travl og stresset hverdag, har store udfordringer med at spise nok frugt og grønt. For at komme igennem med Sæsons budskaber, er det derfor nødvendigt at tilpasse og målrette vores kommunikation efter børnefamiliernes nye medievaner. Det betyder øget digital fokus med mindre, men mere overskuelige og handlingsorienterede budskaber. Børnefamilierne skal ændre adfærd og reelt handle på alle de gode intentioner, de faktisk har, hvilket kræver at de bliver mindet om det gang på gang.

En mere om dagen
Alle kender budskabet om 6 om dagen, men for langt de fleste er det stadig et uoverskueligt mål, som ofte ender ud i ambitioner, der ikke indfries. Vi vil i stedet fejre at lidt er godt. Et stykke frugt eller grønt mere om dagen er en succes og et stykke på vejen mod anbefalingen om 600 g frugt og grønt om dagen. Hovedbuskabet for kampagnen bliver således:

En mere - hele døgnet, hele ugen, hele året

Større digital indsats
Børnefamilier læser sjældent printede magasiner og aviser, men bruger til gengæld masser af tid på Internettet og i særdeleshed på sociale medier hver dag. Omdrejningspunktet for kampagnen vil på denne baggrund være at få Sæsons univers til at vokse sig endnu større via de digitale platforme, som fx www.sæson.dk , Facebook og Sæsons app. Der vil i den forbindelse blive produceret korte kampagnefilm, som kommer til at lægge på Sæsons youtube-kanal og blive vist på både hjemmeside og Facebook-side. 

Foodservice- nyt indsatsområde
I takt med et stigende antal måltider spises ude fra hjemme, er foodservice-sektoren et særdeles interessant indsatsområde for øget salg af frugt og grønt. Generelt efterspørger foodservice-branchen viden om sæsoner for frugt og grønt, ideer til brug af mere frugt og grønt som supplement til eller som erstatning for kødet osv. Grossisternes bruges som distributionskanaler for at nå ud til de mange professionelle køkkener, Sæson deltager på grossisternes messer og udvalgte køkkenansvarlige inviteres på Sæsons masterclasses, hvor de i praktisk får ideer, viden og inspiration med hjem om sæsonens frugt og grønt.

Følg sæson
Du kan følge Sæson kampagnen på www.sæson.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, samt Facebook og Instragram under navnet saesondk.

 

Sæson kampagnen 2017-2019:
18,5 mio kr – heraf 12,9 fra EU. Den resterende del finansieres via Produktionsafgiftsfonden.

 

Aktiviteter

  • Kampagnefilm
  • Facebook
  • Website, nyhedsbreve og App
  • Online annoncering
  • PR
  • Instore materialer og indhold til detailhandlens butikker og egne medier
  • Indsats overfor Foodservice branchen (grossister og køkkener)

 

 

 Kildehenvisninger i forbindelse med EU-ansøgning 2017-2019

Application, part B, technical content

Saeson: Fresh Fruit and Vegetables from Europe. Every Day

Sources for market analysis

pdf-ikon Danish Agriculture & Food Council: Canteen Analysis 2015

pdf-ikon Danish Agriculture & Food Council: Foodservice Market Analysis, May 2014

pdf-ikon Danish Agriculture & Food Council: Foodservice Market Data 2016

pdf-ikon Danish Agriculture & Food Council: Danishness Is Important

pdf-ikon EFSA Scientific Report: Pesticide Residue in Food 2013

pdf-ikon Facts about Danish Agriculture

pdf-ikon Figures on Horticulture 2015

pdf-ikon GfK Consumer Analysis, March 2016

pdf-ikon Gfk Consumer Analysis: Fruit and Vegetables Trends, May 2015

pdf-ikon GfK Online Survey: Preference for European Fruit and Vegetables 2016

pdf-ikon Grocery Market in Figures 2016: Consumer Behaviour

pdf-ikon Grocery Market in Figures 2016: Foodservice

pdf-ikon Grocery Market in Figures 2016: Market Shares

EU
Projekter
Fødevarer
Frugt og grønt
Markedsføring
Sæson kampagne
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren