Interreg ØKS

Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark 2023-2025
Projektet har til formål at undersøge og teste lavrisikomidler og deres effekt sammenlignet med traditionelle midler, afsøge markedet for flere/nye relevante midler og teste disse under nordiske forhold. Dette behov er affødt af begrænset adgang til nye bekæmpelsesmidler og udfasning af de traditionelle midler.

Projektet udføres i samarbejde med Norge og Sverige, da landene har mange af de samme udfordringer og lignende klimaforhold. De nordiske lande vil dele faglig viden og erfaringer ved brug af lavrisikomidler samt godkendelsesdata og derved optimere udnyttelsen af det lille budget, som de respektive lande har til rådighed.

pdf-ikon Ansøgning

pdf-ikon Forsøgsoversigt 2023

pdf-ikon Nordisk samarbejde om planteværn (artikel fra Gartner Tidende)

pdf-ikon 
Lavrisikomidler og basisstoffer (artikel fra Gartner Tidende)

Regionalt netværk og samarbejde om plantebeskyttelse i specialafgrøder 2020-2022


pdf-ikon Pressemeddelelse

pdf-ikon Forsøgsoversigt 2020

pdf-ikon Sammenfatning 2020

pdf-ikon Forsøgsoversigt 2021

pdf-ikon Sammenfatning 2021

pdf-ikon Forsøgsoversigt 2022